Gezonde School aanpak MBO

Als ‘niet voetballer’ toch bij Stadion Galgenwaard in Utrecht!

Een prachtige locatie (ROC Midden Nederland) waar een bijeenkomst werd gehouden voor de Gezonde School coördinatoren van het Middelbaar Beroeps Onderwijs, vanuit het landelijke  ondersteuningstraject Gezonde School. Tijdens de bijeenkomst stonden een aantal thema’s centraal zoals voeding, welbevinden, relaties en seksualiteit en genotmiddelen. Er kunnen hier themacertificaten voor aangevraagd worden in relatie tot het vignet Gezonde School.

Ik was ook aanwezig vanuit Aktivio (http://www.aktivio.nl) en hielp de organisatie met raad en daad. Ik sta altijd versteld hoeveel vragen er leven en waar ik een antwoord op kan geven vanuit mijn ervaring met Gezonde School aanpak (http://www.gezondeschool.nl) . In de middag mocht ik een verdiepingstraining geven over het thema Genotmiddelen. Genotmiddelen (http://www.helderopschool.nl). De Gezonde School coördinatoren zijn druk bezig om een en ander te implementeren, vaak vanuit een energieke drive om de gezonde leefstijl van de studenten in het MBO te promoten. Ik zie dat hier veel enthousiasme is en dat er heel hard gewerkt wordt, soms alleen en soms door middel van een werkgroep waar ieder zijn eigen taak in heeft.

Waar ik altijd door geraakt word is de betrokkenheid bij de studenten, Ga vooral zo door MBO!

Foto: Met dank aan Gezonde School.

Gezonde school header mbo Gezonde school header mbo